The Garden Mall

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông

Đơn vị giám sát:

Địa chỉ: 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Quy mô:

Vốn đầu tư:

The Garden Mall - Trung tâm thương mại đa chức năng tại Quận 5
Back to top