Hải Dương

12 bất động sản

Hải Dương

Sắp xếp theo

Cho thuê xưởng tại Quán Gỏi Bình Giang Hải Dương DT 4000m2 giá tốt

Cho thuê xưởng may tại Quán Gỏi Bình Giang Hải Dương DT 2000m2 giá tốt

Chuyển nhượng gấp đất công nghiệp tại Quán Gỏi Bình Giang Hải Dương DT 1,5ha

Cần bán đất Cụm công nghiệp Kim Thành Hải Dương DT 9350m2

Cho thuê gấp nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Gia Lộc Hải Dương DT 6002-8010m2 giá rẻ

Tôi có nhà xưởng mới xây cần cho thuê tại Quán Gỏi Bình Giang Hải Dương DT 1,1ha

Chuyển nhượng đất công nghiệp 50 năm tại Cụm công nghiệp Gia Lộc Hải Dương DT 12.500m2 giá tốt

Cho thuê kho xưởng tại Quán Gỏi Bình Giang Hải Dương DT 1820m2

Cho thuê xưởng Quán Gỏi, Bình Giang Hải Dương 1820m2 giá rẻ mới xây

Cho thuê kho xưởng tại Hải Dương Nam Sách 4008m khuôn viên 10.000m điện 400KVA

Bán đất công nghiệp Hải Dương, Ninh Giang mặt quốc lộ 37 dt 36500m2 giá rẻ

Cho thuê nhà xưởng sản xuất 1200m tại Hải Dương, TX.Chí Linh, Phả Lại có nhà VP 200m

Hải Dương
Liên kết nối bật
Back to top