Quyết định 60/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa Hồ Chí Minh

 

Vừa qua, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 60 quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa. Sau đây là nội dung chi tiết được Giá bán Nhà đất tổng hợp. 

 

Theo GBND Tổng hợp 

Back to top