Bình Giang

4 bất động sản

Bình Giang

Sắp xếp theo

Cho thuê nhà xưởng tại Hải Dương, Bình Giang 1710m2 (Có Ảnh)

Cho thuê kho xưởng tại Hải Dương, Bình Giang 2.215m khuôn viên 4.000m

Cho thuê nhà xưởng 1510m2 tại Hải Dương, Bình Giang giá rẻ

Cho thuê kho xưởng tại Hải Dương, Bình Giang, Quán Gỏi 1010m2 (Có ảnh thật)

Bình Giang
Liên kết nối bật
Back to top