QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN GIABANNHADAT.VN

 

1.1. Quyền của thành viên Giabannhadat.vn

Khi bạn đăng ký là thành viên của Giabannhadat.vn, đồng nghĩa với việc thành viên đã đồng ý và hiểu rằng:

 • Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
 • Thành viên có thể mua, bán, thuê, cho thuê theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.
 • Tổ chức, cá nhân tự do tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Giabannhadat.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Giabannhadat.vn thông qua trang Giabannhadat.vn hoặc đăng tin rao vặt, đăng tin nhà đất của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn.
 • Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng hoặc đăng tin rao vặt và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn
 • Tất cả thành viên đều có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn
 • Thành viên được quyền gửi phản ánh qua email hoặc hotline đến ban quản trị hoặc gửi thông qua địa chỉ công ty ở mục quy trình giải quyết phản ánh/khiếu nại.

  

1.2. Nghĩa vụ của thành viên Giabannhadat.vn

 • Tất cả thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị Giabannhadat.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn là chính xác.
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn.
 • Thành viên người bán, người mua có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch nhà đất hỗ trợ Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.
 • Thành viên người bán có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người mua nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người bán.
 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn.

 

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIABANNHADAT.VN

2.1. Quyền của website Giabannhadat.vn.

 • Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn nêu ra.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn liên tục trong hai (02) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn.
 • Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Giabannhadat.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Giabannhadat.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là hai (02) tháng. 
 • Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
 • Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn.
 • Bằng tất cả khả năng của mình Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn sẽ cố để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Giabannhadat.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

Back to top