Bán kho, nhà xưởng, kiot

8 bất động sản

Bán kho, nhà xưởng, kiot

Sắp xếp theo

Bán nhà xưởng 3010mx3T trên đất 5330m2 tại Bắc Ninh, Thuận Thành 3, khu CN Khai Sơn

Bán xưởng tại Hà Nội 2520m khuôn viên 4000m2 trong cụm công nghiệp Thanh Oai

Bán đất khu công nghiệp Bình Xuyên Vĩnh Phúc 3900m và 5000m2 làm kho xưởng bãi

Bán nhà xưởng tại Hà Nội, khu công nghiệp Quang Minh 5000m2 KV 8400m2 tiện sx

Nhà xưởng cần bán tại Hà Nội khu công nghiệp Phú Nghĩa 2700m2 KV 3800m2

Bán nhà xưởng Hà Nội, Chương Mỹ tại KCN Phú Nghĩa 2800m2 khuôn viên đất 4000m2

Bán đất công nghiệp 50 năm tại Hà Nội khu CN Phú Nghĩa 3000m, 4000m, 5000m (chuyển nhượng)

Chuyển nhượng đất khu công nghiệp Phú Nghĩa Hà Nội 5000m2 (bán)

Back to top